7 Ocak 2009 Çarşamba

Yeni ürün geliştirme ve koleksiyon tasarımı seminer notları

Marmara Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi -25-12-2008
Yeni ürün geliştirme ve koleksiyon tasarımı konulu seminer notları
Arge-Yeni ürün geliştirme
Ticari, farklı ve amaca uygun yeni bir ürün geliştirmek için yapılan tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kısaca ARGE adı verilir. Yeni ürün geliştirme departmanlarında görev alabilmek için bir tasarımcının bazı konularda kendini geliştirmesi gerekir.
1. Tasarımcı kullanacağı malzemeyi iyi tanımalıdır. İplik numaraları boyar maddeler, kumaş kaliteleri vb. malzemelerin özelliklerini ve hangi koşullarda ne netice alacağını öğrenmelidir.
2. Kullanılacak tekniklere hakim olmak gerekir.Makineleri tekstil mühendisi kadar detaylı bilmek gerekmez ancak makinelerin kapasiteleri, çalışma sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak yeni ürün geliştirirken hangi tekniğin ne amaçla kullanılabileceği bilinmelidir.
3. Teknoloji ile iç içe olmak ve yenilikleri takip etmek , yeni çıkan teknik ve malzemelerden haberdar olmak gerekir.
4. Ürünün satılabilir olması için rekabete uygun fiyata sahip olması gerekir. Ürünün maliyeti tasarımcı tarafından geliştirilirken belirlenir. Kullanılan malzemenin, aksesuarın, fiyatları toplamda ürün fiyatını verir. Tasarımcının yeni ürünü geliştirirken her aşamada maliyet analizi yapabiliyor olması önemlidir.
5. Piyasayı takip etmek, rakiplerin nasıl ürünler yaptığını, kaça sattığını öğrenmek yeni ürünün amaca uygun olması için gereklidir.
6. Ticaret arz talep dengesine bağlıdır.Tüketici taleplerini doğru olarak algılayabilmek geliştirilecek ürünün ticari olabilmesi için önemlidir. Potansiyel müşterinin hangi ürüne, ne zaman ihtiyacı olduğunu belirleyebilmek için ürünün satıldığı alanlarda bulunmak, toptancıyı, perakendeciyi dinlemek gerekir.
7. Tekstil tasarımı masa başında hayal kurup kağıda aktarmakla sınırlı değildir. Ürün üç boyutludur. Kumaşın kalınlığı, tuşesi, arka yüzü, kıyafetin aksesuarı,astarı gibi detaylar bir bütün olarak düşünülmelidir. Tasarımcının bütünü görebilmesi, üç boyutlu düşünebilmesi , ürünü ilk safhasından son safhasına kadar geliştirebilmesi gerekir. İpliğin tasarımından başlayarak, ürünün sunumunda kullanılacak ışığa kadar fikir sahibi olmalıdır.
8. Doğru ürün ancak doğru zamanda, doğru yerde ise amaca ulaşabilir. Tekstil ürünü satışa sunulmadan önce birçok aşamadan geçer. Tasarım, üretim, dikim, kontrol, paketleme, nakliye vb. Mayıs ayında satışa sunulacak bir ürünün hazırlanmasına en geç altı ay önce başlanması gerekir. Bu da organizasyon ve planlama becerisi edinmeyi gerektirir.
9. Estetik değerleri doğru kullanmak ürünün başarılı olmasında büyük rol oynar. Renk, desen, tuşe, tasarlanan ürün kalitesiyle uyumlu ve albenili olmalıdır.
10. Tasarımcı başından sonuna kadar ürününü her aşamasında takip ettiği için ürün hakkında en fazla bilgiye sahip olan kişidir. Pazarlama departmanlarına geliştirdiği ürünün özelliklerini aktarabilmesi bu kişilerin ürünü sahiplenmesini ve satış oranlarının artmasını sağlar. Bir anlamda tasarımcı kendi ürününü pazarlayabilmelidir. Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek bu konuda tasarımcının başarısını arttırır.
11. Tekstil bir ekip işidir. Dokumacının baskıcıya, baskıcının apreciye, aprecinin nakliyeciye, nakliyecinin pazarlamacıya, pazarlamacının planlamacıya, argecinin hepsine ihtiyacı vardır. Bu nedenle firma içinde iyi ikili ilişkiler kurmak ve başarıyı sahiplenmek yerine emeği geçen herkesle paylaşmak ekibin başarısını arttıracaktır.


Koleksiyon tasarımı
Ürünlerin modaya uygun olarak, bir veya birkaç temaya bağlı kalarak tasarlandığı, birbirleri arasında renk,kalite,desen uyumuna sahip olduğu ürün gruplarına koleksiyon diyoruz.
Koleksiyonlar trendlere uygun olmalıdır. Trendler (eğilimler) Konusunda uzman tasarımcılar, sosyologlar, istatistikçilerden oluşan ekiplerin yaptığı araştırmalar neticesinde belirlenir. Beş sene sonrasının otomotiv, kozmetik, tekstil renkleri bugünden bellidir. Bu bilgiler internet ortamında veya basın yoluyla açıklanır. Tasarımcının trendleri takip edebilmesi için bu yayınları takip etmesi, konusuyla ilgili fuarları gezmesi gerekir. Ancak sadece trendlerin bilinmesi koleksiyonu başarılı yapmaya yetmez. Çünkü bu bilgilerin firmanın kapasitesi ve koleksiyonun amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerekir.
Koleksiyonun amaca uygun olarak geliştirilebilmesi için öncelikle koleksiyon tanımlanmalıdır. Yani nerede satılacak, ne zaman satılacak, hangi alıcı kitlesine hitap edecek, hangi ürün grupları yer alacak, kaç ürün kullanılacak vb. Daha sonra bu verileri de dikkate alarak tema, renk, desen gibi estetik değerler tanımlanabilir. Ürünün nerede satılacağı bilinmeden hangi renklerin hakim olacağını tayin etmek hata olur. Bütün bu bilgiler doğrultusunda koleksiyon için hangi işin ne zaman yapılacağını gösteren bir aksiyon planı oluşturmak gerekir.
Tasarımcı kreatif yönünü efektif kullanabilmelidir.Firmalar için başarılı koleksiyon iyi satış yapmış olan koleksiyondur. İlgi çekmeyi amaçlayan yaratıcılığın ön planda olduğu tasarımlar da yapılmalıdır. Bu tip ürünler tasarımcının ve firmanın vizyonu açısından önemlidir ancak firmanın başarısını reel satış rakamları belirler. Farklı olanı ortaya çıkarılmalıdır ancak tasarlanan koleksiyon amaca da hizmet etmelidir.
Koleksiyonu oluşturan ürünler arasında renk, desen, kalite açısından bir bütünlük sağlanmalıdır. Müşteri firmanızdan alacağı bir ürünle beraber kullanacağı başka bir ürünü farklı bir markada aramamalı her ürün bir diğeri ile kombinasyon oluşturabilmelidir. Bütünsel düşünmek koleksiyon tasarımı için de geçerlidir. Ürünler son aşamasına kadar geliştirilebilmeli , eskizinden sunumuna dek tasarımcının kontrolü altında olmalıdır.