15 Aralık 2008 Pazartesi

Dimi

Dimi örgülerinde her çözgü kendi atkısıyla ve birbirlerinin peşi sıra bağlanır. Yani birinci çözgü birinci atkıyla ikinci çözgü ikinci atkıyla. Bu nedenle bağlantı noktaları sağa veya sola doğru bir yol oluşturur. Kumaşta diagonal bir çizgi halinde beliren bu görünüme dimi yolu denir. Dimi Örgünün Özellikleri:
• En küçük dimi örgü raporu, üç çözgü ve üç atkıdan meydana gelir.
• Dimi örgü raporlarında çözgü ve atkı sayısı eşittir.
• Dimi diyagonali sağ yollu (Z) dimi örgülerinde soldan sağa, sol yollu (S) dimi örgülerinde ise sağdan sola doğru yükselmektedir.
• Dimi örgülü kumaşın her iki yüzü de birbirinden farklıdır. Kumaşın ön yüzünde dimi diyagonali sol yollu ise, tersinde sağ yolludur. Ön yüzde atkı ipliği hakimse arka yüzde çözgü ipliği hakimdir. • Bezayağı örgüye göre iplik sıklıklarının artırılmasına daha uygun bir yapıdadır. Bundan dolayı bezayağı örgüye göre daha ağır, kalın ve dayanıklı kumaş dokumak mümkündür. Ağır olması kolay buruşmasını engeller.
• Dimi örgülü kumaşlar, bezayağı örgülü kumaşa göre daha esnek ve dökümlüdür.
• Dimi örgülü kumaşlar, şardonlama işlemi için uygun bir zemin oluşturur.

Dimi örgülerinin çizim yöntemi:Dimi örgüsü D harfi ile simgelenir. S sol yollu,Z sağ yollu diminin kısaltmasıdır. D 2/1 Z(dimi iki dolu, bir boş) örgüsü sağ yollu çözgü yüzlü ve tek eğimli bir dimi örgüsüdür. Çizilmesinde aşağıdaki işlem sırası uygulanır:- Rapordaki çözgü ve atkı sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:Rapordaki çözgü sayısı = rapordaki atkı sayısı = 2 + 1 = 3 iplikBuna göre; örgü raporunda üç çözgü ve üç atkı bulunur.Desen kâğıdı üzerine örgü raporunun çözgü ve atkı sayısı işaretlenir. İlk çözgü hareketi ( iki dolu –bir boş)aşağıdan yukarıya doğru çizilir. Diğer çözgü iplikleri birer atkı yukarı kayarak aynı hareketi yapar. Bu şekilde dimi diyagonali oluşur. Çözgü ve atkı kesitleri çizilir.( dimi iki dolu- iki boş ) örgüsü sol yollu, eşit yüzlü ve tek eğimli bir dimi örgüsüdür. Raporunun çizilmesinde aşağıdaki işlem sırası uygulanır:Rapordaki çözgü ve atkı sayısı hesaplanır.Rapordaki .çözgü sayısı = Rapordaki atkı sayısı = 2 + 2 = 4 iplikDesen kâğıdı üzerine örgü raporunun çözgü ve atkı sayısı işaretlenir. İlk çözgü hareketi ( iki dolu –iki boş) aşağıdan yukarıya doğru çizilir. İkinci çözgü ipliği bir atkı aşağıya doğru kaydırılarak çizilir. Diğer çözgü iplikleri birer atkı aşağı kayarak aynı hareketi yapar.Bu şekilde dimi diyagonali oluşur. Çözgü ve atkı kesiti çizilir.


Dimi örgü türleri:
Dimi örgüler; eğim sayısına, eğim yönüne ve iplik dağılımına göre gruplara ayrılır.


Eğim Sayısına Göre Dimi Örgü Çeşitleri
1- Tek Eğimli Dimi:Dimi örgü raporunda tek diyagonal oluşuyorsa buna tek eğimli dimi denir.
2- Çok Eğimli Dimi: Dimi örgü raporunda birden fazla diyagonal meydanageliyorsa çok eğimli dimi oluşur.
Eğim yönüne göre dimi örgüleri
1- Sağ Yollu (Z) Dimi: Dimi örgü raporunda oluşan diyagonal soldan sağa doğru yükseliyorsa buna sağ yollu dimi denir.
2- Sol Yollu (S) Dimi: Dimi örgü raporunda oluşan diyagonal sağdan sola doğru yükseliyorsa buna sol yollu dimi denir.

sol yollu -çok eğimli-45’ eğimli-eşit yüzlü
İplik dağılımına göre dimi örgüleri
1- Çözgü Yüzlü Dimi: Kumaşın ön yüzünde çözgü ipliği atkı ipliğine oranla daha fazla görünüyorsa buna çözgü yüzlü dimi örgüsü denir.
2- Atkı Yüzlü Dimi: Kumaşın ön yüzünde atkı ipliği çözgü ipliğine oranla daha fazla görünüyorsa buna atkı yüzlü dimi örgüsü denir.
3- Eşit Yüzlü (Deneli) Dimi: Kumaşın ön yüzünde çözgü ve atkı iplikleri eşit oranda görünüyorsa buna eşit yüzlü dimi örgüsü denir.

Eğim açısına göre dimi örgüleri
1- 45’ açılı dimi: Çözgü ve atkı ipliklerinin kalınlıkları ve sıklıkları aynı veya çözgü iplikleri bağlantılarını kendi atkılarıyla birbirlerinin peşi sıra yaparsa ise dimi yolunun açısı 45’ olur.
2- Atkı iplikleri çözgüden iki kat kalın veya çözgü sıklığı atkıdan aynı derecede fazla ise yada her çözgü ipliği iki atkıyla bağlantı yaparsa dimi yolunun açısı 63’ olur.
3- Çözgü ipliklerinin kalınlığı atkının iki katı veya atkı sıklığı çözgüden aynı oranda fazlaysa, veya her atkı iki çözgüyle bağlantı yaparsa dimi yolunun açısı 27’ olur.63’ eğimli -tek eğimli-eşit yüzlü -sağ yollu27’ eğimli-tek eğimli-eşit yüzlü-sağ yollu